Peamine

Juuraveeb

kvaliteetne õiguskirjandus
tunnustatud asjatundjatelt

Registreeruge
Peamine pilt

Juuraveebis on leitavad enam kui kolmkümmend teost

Endiselt jätkub juurdepääsu tellimine Juuraveebi kõikidele teostele sooduspaketiga. Uued huvilised on oodatud registreeruma siin.

Sooduspaketiga on saadaval samuti 2023. aasta uudisteosed – tsiviilseadustiku üldosa seaduse kommentaarid ja kinnisasjaõiguse käsiraamat.
Raamatud

Oluline info

Värskeimat infot avaldame endiselt Juura Facebookis
E-post: tellimine@juuraveeb.ee