Peamine

Juuraveeb

kvaliteetne õiguskirjandus
tunnustatud asjatundjatelt

Registreeruge
Peamine pilt

Karistusseadustiku kommentaarid nüüd leitavad vaid Juuraveebis

Sedapuhku juba viies väljaanne arvestab viimase kuue aasta jooksul seadustikku ja haruseadustesse tehtud muudatusi ning mõistagi Riigikohtu vahepealseid lahendeid. Endiselt on kommentaari tekst seotud uuema eesti- ja võõrkeelse õppe- ja teaduskirjandusega. Silmas on peetud sedagi, et üha rohkem sõltub Eesti karistusõigus Euroopa õigusest ning meie kohtupraktika Euroopa Inimõiguste Kohtu lahenditest. Varasemate väljaannetega võrreldes on rohkem lisandunud viiteid ka ringkonnakohtute lahenditele, mis aitavad üldist pilti mitmekesistada.

Seadustiku kommentaar on hädavajalik töövahend karistusõigusega iga päev tegelevale juristile – uurijale, prokurörile, advokaadile ja kohtunikule. Loodetavasti leiab siit aga abi ka kohtuväline menetleja või muu karistusõiguslike küsimustega kokku puutuv töötaja, kes ei pea lausa juristiametit.

Tutvuge
Karistusseadustik

Oluline info

Juura veebiväljaannetele saab juurdepääsu tellida siit.
E-post: tellimine@juuraveeb.ee

Domeenil – www.juura.com – on tehniliselt aegunud veebipood suletud. Paberväljaannete tellimine avatakse uues veebipoes märtsikuus.

Uut infot avaldame endiselt Juura Facebookis